Informace o cookies na této stránce
Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací pro vylepšení uživatelského zážitku a vhodného cílení reklamy. Více je zde.
OMEZIT
POVOLIT

Workshopy pro školy

WORKSHOPY PRO MŠ WORKSHOPY PRO ZŠ A 1. STUPEŇ GYMNÁZIA WORKSHOPY PRO SŠ A GYMNÁZIA

Animační dílna pro nejmenší

⁕nakresli a rozhýbej ⁕oživení neživého ⁕staň se loutkou ⁕vytvoř si film
Čas 2 hod.
Místo Univerzitní kino Scala, nebo vaše třída
Počet 15 dětí (1 lektor)
Cena u nás 13 a méně žáků: 2000 Kč / za dílnu
14-15 žáků a více: 150 Kč / žák
Cena u vás 13 a méně žáků: 2250 Kč / za dílnu
14-15 žáků a více: 170 Kč / žák

Předškoláci se seznámí s nejjednoduššími postupy vzniku klasického animovaného filmu (ploškový nebo pixilovaný film). Prostřednictvím hry a experimentu vyzkouší v malých skupinách rozpohybovat připravené papírové loutky, nebo se sami stanou loutkou a vytvoří si tak pixilovaný film. Výstupem budou krátké animované filmy.

Fenomén „prekinematografie“

⁕optické hračky ⁕jak vznikl film ⁕pohyblivé obrázky ⁕iluze pohybu
Čas 2 hod.
Místo Univerzitní kino Scala, nebo vaše třída
Počet 15–30 studentů 1. a 2. stupeň ZŠ (1 lektor na 15 studentů)
Cena u nás 22 a méně studentů: 2650 Kč / za dílnu
23 studentů a více: 120 Kč / student
Cena u vás 22 a méně studentů: 2900 Kč / za dílnu
23 studentů a více: 130 Kč / student

Počátky kinematografie jsou spojeny s optickými vynálezy, které umožnily vyvolat iluzi pohyblivého obrazu. V rámci tohoto workshopu se žáci obeznámí s principy fungování optických hraček, z nichž si některé zkusíme i sami vyrobit, což nám umožní lépe pochopit základní principy existence „pohyblivých obrázků“. Řekneme si, co se skrývá pod pojmy jako je CAMERA OBSCURA, THAUMATROPE, PRAXINOSKOP, FLIPBOOK, ZOETROP, LATERNA MAGICA.

Fenomén animovaného filmu

⁕co je to animace ⁕techniky animovaného filmu ⁕optické hračky
Čas 2 hod.
Místo Univerzitní kino Scala, nebo vaše třída
Počet 15–30 studentů 1. a 2. stupeň ZŠ (1 lektor na 15 studentů)
Cena u nás 22 a méně studentů: 2650 Kč / za dílnu
23 studentů a více: 120 Kč / student
Cena u vás 22 a méně studentů: 2900 Kč / za dílnu
23 studentů a více: 130 Kč / student

Přednáška účastníkům představuje prostřednictvím krátkých ukázek jednotlivé techniky animace, jejich základní principy a významné animátory. Dílna je zakončena výrobou vybraných optických hraček (thaumatrope nebo flipbook), které odhalují princip vzniku animovaného filmu.

Workshop klasické animace

⁕nakresli a rozhýbej ⁕oživení neživého ⁕vytvoř si film ⁕tvorba animace ve skupinách
Čas 2 hod. až 4 hod.
Místo Univerzitní kino Scala, nebo vaše třída
Počet 15–30 studentů 1. a 2. stupeň ZŠ (1 lektor na 15 studentů)
Cena u nás 2 hod. workshop pro 22 a méně studentů: 3300 Kč / za dílnu
2 hod. workshop pro 23 studentů a více: 150 Kč / student
4 hod. workshop pro 22 a méně studentů: 4650 Kč / za dílnu
4 hod. workshop pro 23 studentů a více: 210 Kč / student
Cena u vás 2 hod. workshop pro 22 a méně studentů: 3750 Kč / za dílnu
2 hod. workshop pro 23 studentů a více: 170 Kč / student
4 hod. workshop pro 22 a méně studentů: 5100 Kč / za dílnu
4 hod. workshop pro 23 studentů a více: 230 Kč / student

Studenti se seznámí s principy vzniku klasické animace, konkrétně s technikou ploškového, loutkového nebo pixilovaného filmu. Během dílny si studenti rozděleni do skupin vyzkouší celkový proces vzniku animovaného filmu, od prvotního nápadu, přes výrobu rekvizit, až po samotné oživení loutky. Animační workshop může být tematicky sladěn s vaší výukou. Výstupem jsou krátké skupinové animované filmy.

Workshop animace inspirovaný příběhem obrazu

⁕obléhání Brna Švédy ⁕oživení historie Brna ⁕animovaný film ⁕skupinový film ⁕rozhýbané obrazy ⁕Špilberk
Čas 2 hod. až 4 hod.
Místo Univerzitní kino Scala, Hrad Špilberk, nebo vaše školní třída
Počet 15–30 studentů 4. až 9. třída ZŠ (1 lektor na 15 studentů)
Cena u nás 2 hod. workshop pro 22 a méně studentů: 3300 Kč / za dílnu
2 hod. workshop pro 23 studentů a více: 150 Kč / student
4 hod. workshop pro 22 a méně studentů: 5100 Kč / za dílnu
4 hod. workshop pro 23 studentů a více: 220 Kč / student
Cena u vás 2 hod. workshop pro 22 a méně studentů: 3750 Kč / za dílnu
2 hod. workshop pro 23 studentů a více: 170 Kč / student

Účastníci si pomocí techniky ploškové animace vytvoří krátký film, který bude inspirovaný příběhem obrazu „Obležení Brna Švédy“ ze sbírky Muzea města Brna. Studenti si přiblíží tuto významnou historickou událost a seznámí se s principy a technologií vzniku animovaného filmu. Animační práce probíhá ve skupinkách, kdy každá skupina zpracuje určitou část příběhu. Na konci programu budou mít všechny skupiny společný film.

2 varianty programu
A/ 4 hod workshop: začátek v historické expozici Muzea města Brna, přímo před originálem obrazu, kde se o výklad postará erudovaný muzejní pracovník. Následně by dílna pokračovala animační částí v Univerzitním kině Scala.
B/ 2 hod workshop: realizace programu pouze v Univerzitním kině Scala, kde bude k představení historické události využito reprodukcí obrazu. Tuto část je možné realizovat i ve školní třídě.

Oživ obraz

⁕animovaný film ⁕oživení umění ⁕práce se sbírkovými předměty ⁕co se skrývá za obrazem ⁕plošková animace ⁕Špilberk
Čas 4 hod.
Místo Hrad Špilberk a Univerzitní kino Scala
Počet 15–30 studentů 2. stupeň ZŠ (1 lektor na 15 studentů)
Cena u nás 22 a méně studentů: 5100 Kč / za dílnu
23 studentů a více: 220 Kč / student

Během workshopu klasického animovaného filmu rozpohybujeme díla z expozic starého a moderního umění Muzea města Brna na hradě Špilberku. Na začátku dílny prodiskutujeme, co bylo záměrem vybraných umělců a jak dnes my sami jejich díla vnímáme. V kině Scala následně exponáty pomocí techniky ploškové animace oživíme, případně i rozezvučíme.

Workshop hraného filmu

⁕základy filmového jazyka v praxi ⁕jak vzniká hraný film ⁕tvorba scénáře ⁕skupinová práce ⁕jak funguje střih
Čas 2 hod. až 4 hod.
Místo Univerzitní kino Scala, nebo vaše školní třída
Počet 15–30 studentů 2. stupeň ZŠ (1 lektor na 15 studentů)
Cena u nás 2 hod. workshop pro 22 a méně studentů: 3300 Kč / za dílnu
2 hod. workshop pro 23 studentů a více: 150 Kč / student
4 hod. workshop pro 22 a méně studentů: 4650 Kč / za dílnu
4 hod. workshop pro 23 studentů a více: 210 Kč / student
Cena u vás 2 hod. workshop pro 22 a méně studentů: 3750 Kč / za dílnu
2 hod. workshop pro 23 studentů a více: 170 Kč / student
4 hod. workshop pro 22 a méně studentů: 5100 Kč / za dílnu
4 hod. workshop pro 23 studentů a více: 230 Kč / student

Po úvodní teoretické části si účastníci prakticky vyzkouší práci s kamerou a filmovou řečí. Natočí si krátkou filmovou etudu na zadané téma a vyzkouší si různé role filmového štábu. V případě delšího programu bude možné se seznámit i se základy postprodukčního zpracování natočeného materiálu. Výstupem budou krátké skupinové hrané filmy.

Fenomén československý plakát

Fenomén československý plakát

⁕vnímání filmového plakátu ⁕výstava v kavárně ⁕vytvoř filmový plakát ⁕osobnosti filmového plakátu
Čas 2 hod.
Místo Univerzitní kino Scala
Počet 15–30 studentů 2. stupeň ZŠ (1 lektor na 15 studentů)
Cena 18 a méně studentů: 2000 Kč / za dílnu
19 studentů a více: 110 Kč / student

Během aktivní přednášky se studenti seznámí s vývojem československého plakátu i s významnými osobnostmi z tohoto oboru. Součástí dílny je výroba vlastního filmového plakátu na konkrétní film. Program je propojený vždy s aktuální výstavou v prostorách kinokavárny.

Fenomén „prekinematografie“

⁕optické hračky ⁕jak vznikl film ⁕pohyblivé obrázky ⁕iluze pohybu
Čas 2 hod.
Místo Univerzitní kino Scala, nebo vaše školní třída
Počet 15–30 studentů (1 lektor na 15 studentů)
Cena u nás 22 a méně studentů: 2650 Kč / za dílnu
23 studentů a více: 120 Kč / student
Cena u vás 22 a méně studentů: 2900 Kč / za dílnu
23 studentů a více: 130 Kč / student

Počátky kinematografie jsou spojeny s optickými vynálezy, které umožnily vyvolat iluzi pohyblivého obrazu. Přestavíme si nejvýznamnější prekinematografické vynálezy, z nichž si některé zkusíme i sami vyrobit, což nám umožní lépe pochopit základní fyziologické a technické principy existence „pohyblivých obrázků“. Program spojuje jak teorii, tak i praktickou výrobu optických hraček, jako jsou CAMERA OBSCURA, THAUMATROPE, PRAXINOSKOP, FLIPBOOK, ZOETROP, LATERNA MAGICA.

Fenomén animovaného filmu

⁕co je to animace ⁕techniky animovaného filmu ⁕optické hračky
Čas 2 hod.
Místo Univerzitní kino Scala, nebo vaše třída
Počet 15–30 studentů (1 lektor na 15 studentů)
Cena u nás 22 a méně studentů: 2650 Kč / za dílnu
23 studentů a více: 120 Kč / student
Cena u vás 22 a méně studentů: 2900 Kč / za dílnu
23 studentů a více: 130 Kč / student

Přednáška účastníkům představuje prostřednictvím krátkých ukázek jednotlivé techniky animace, jejich základní principy a významné animátory. Dílna je zakončena výrobou vybraných optických hraček (thaumatrope nebo flipbook), které odhalují princip vzniku animovaného filmu.

Workshop klasické animace

⁕nakresli a rozhýbej ⁕oživení neživého ⁕vytvoř si film ⁕tvorba animace ve skupinách
Čas 2 hod. až 4 hod.
Místo Univerzitní kino Scala, nebo vaše třída
Počet 15–30 studentů (1 lektor na 15 studentů)
Cena u nás 2 hod. workshop pro 22 a méně studentů: 3300 Kč / za dílnu
2 hod. workshop pro 23 studentů a více: 150 Kč / student
4 hod. workshop pro 22 a méně studentů: 4650 Kč / za dílnu
4 hod. workshop pro 23 studentů a více: 210 Kč / student
Cena u vás 2 hod. workshop pro 22 a méně studentů: 3750 Kč / za dílnu
2 hod. workshop pro 23 studentů a více: 170 Kč / student
4 hod. workshop pro 22 a méně studentů: 5100 Kč / za dílnu
4 hod. workshop pro 23 studentů a více: 230 Kč / student

Účastníci workshopu se seznámí s principy vzniku klasické animace, konkrétně s technikou ploškového, loutkového nebo pixilovaného filmu. Během dílny si studenti ve skupinách vyzkouší proces vzniku animovaného filmu – od prvotního nápadu, přes výrobu rekvizit, až po samotné oživení loutky. Animační workshop může být tematicky sladěn s vaší výukou. Výstupem budou krátké skupinové animované filmy

Workshop animace inspirovaný příběhem obrazu

⁕obléhání Brna Švédy ⁕oživení historie Brna ⁕animovaný film ⁕skupinový film ⁕rozhýbané obrazy ⁕Špilberk
Čas 2 hod. až 4 hod.
Místo Univerzitní kino Scala, Hrad Špilberk, nebo vaše školní třída
Počet 15–30 studentů (1 lektor na 15 studentů)
Cena u nás 2 hod. workshop pro 22 a méně studentů: 3300 Kč / za dílnu
2 hod. workshop pro 23 studentů a více: 150 Kč / student
4 hod. workshop pro 22 a méně studentů: 5100 Kč / za dílnu
4 hod. workshop pro 23 studentů a více: 220 Kč / student
Cena u vás 2 hod. workshop pro 22 a méně studentů: 3750 Kč / za dílnu
2 hod. workshop pro 23 studentů a více: 170 Kč / student

Účastníci si pomocí techniky ploškové animace vytvoří krátký film, který bude inspirovaný příběhem obrazu „Obležení Brna Švédy“ ze sbírky Muzea města Brna. Studenti si přiblíží tuto významnou historickou událost a seznámí se s principy a technologií vzniku animovaného filmu. Animační práce probíhá ve skupinkách, kdy každá skupina zpracuje určitou část příběhu. Na konci programu budou mít všechny skupiny společný film.

2 varianty programu
A/ 4 hod workshop: začátek v historické expozici Muzea města Brna, přímo před originálem obrazu, kde se o výklad postará erudovaný muzejní pracovník. Následně by dílna pokračovala animační částí v Univerzitním kině Scala.
B/ 2 hod workshop: realizace programu pouze v Univerzitním kině Scala, kde bude k představení historické události využito reprodukcí obrazu. Tuto část je možné realizovat i ve školní třídě.

Oživ obraz

⁕animovaný film ⁕oživení umění ⁕práce se sbírkovými předměty ⁕co se skrývá za obrazem ⁕plošková animace ⁕Špilberk
Čas 4 hod.
Místo Hrad Špilberk a Univerzitní kino Scala
Počet 15–30 studentů (1 lektor na 15 studentů)
Cena u nás 22 a méně studentů: 5100 Kč / za dílnu
23 studentů a více: 220 Kč / student

Během workshopu klasického animovaného filmu rozpohybujeme díla z expozic starého a moderního umění Muzea města Brna na hradě Špilberku. Na začátku dílny prodiskutujeme, co bylo záměrem vybraných umělců a jak dnes my sami jejich díla vnímáme. V kině Scala následně exponáty pomocí techniky ploškové animace oživíme, případně i rozezvučíme.

Workshop hraného filmu

⁕základy filmového jazyka v praxi ⁕jak vzniká hraný film ⁕tvorba scénáře ⁕skupinová práce ⁕jak funguje střih
Čas 2 hod. až 4 hod.
Místo Univerzitní kino Scala, nebo vaše školní třída
Počet 15–30 studentů (1 lektor na 15 studentů)
Cena u nás 2 hod. workshop pro 22 a méně studentů: 3300 Kč / za dílnu
2 hod. workshop pro 23 studentů a více: 150 Kč / student
4 hod. workshop pro 22 a méně studentů: 4650 Kč / za dílnu
4 hod. workshop pro 23 studentů a více: 210 Kč / student
Cena u vás 2 hod. workshop pro 22 a méně studentů: 3750 Kč / za dílnu
2 hod. workshop pro 23 studentů a více: 170 Kč / student
4 hod. workshop pro 22 a méně studentů: 5100 Kč / za dílnu
4 hod. workshop pro 23 studentů a více: 230 Kč / student

Po úvodní teoretické části si účastníci prakticky vyzkouší práci s kamerou a filmovou řečí. Natočí si krátkou filmovou etudu na zadané téma a vyzkouší si různé role filmového štábu. V případě delšího programu bude možné se seznámit i se základy postprodukčního zpracování natočeného materiálu. Výstupem jsou krátké skupinové hrané filmy.

Fenomén československý plakát

Fenomén československý plakát

⁕vnímání filmového plakátu ⁕výstava v kavárně ⁕vytvoř filmový plakát ⁕osobnosti filmového plakátu
Čas 2 hod.
Místo Univerzitní kino Scala
Počet 15–30 studentů (1 lektor na 15 studentů)
Cena 18 a méně studentů: 2000 Kč / za dílnu
19 studentů a více: 110 Kč / student

Během aktivní přednášky se studenti seznámí s vývojem československého plakátu i s významnými osobnostmi tohoto oboru. Součástí dílny je také výroba vlastního filmového plakátu na konkrétní film. Program je propojený vždy s aktuální výstavou v prostorách kinokavárny.

Příběhy našich sousedů s Post Bellum

⁕animovaný film ⁕ oživení historie ⁕ příběhy pamětníků ⁕ Post Bellum ⁕ Příběhy našich sousedů
Čas 3 hod.
Místo Univerzitní kino Scala
Věk 8. a 9. třída ZŠ, tercie a kvarta víceletých gymnázií

Příběhy našich sousedů je vzdělávací projekt neziskové organizace Post Bellum pro žáky osmých a devátých tříd základních škol a tercií a kvart víceletých gymnázií. Hlavním úkolem je vyzpovídat pamětníka, natočit vzpomínky, digitalizovat fotografie, prozkoumat archivy a nakonec vytvořit rozhlasovou, televizní nebo psanou reportáž či dokument. Ve spolupráci se Studiem Scala je možné příběh pamětníka zpracovat prostřednictvím animovaného filmu.
Část projektu, která se odehrává ve Studiu Scala, je složena z úvodního seznamovacího workshopu, kde se studenti dozvědí, jak se animovaný film tvoří a co vše je nutné k jeho realizaci. Když se studenti rozhodnou pro zpracování příběhu pamětníka prostřednictvím animovaného filmu, tak poté následuje tříhodinový workshop, kde tvůrci vytvoří animované sekvence.