Informace o cookies na této stránce
Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací pro vylepšení uživatelského zážitku a vhodného cílení reklamy. Více je zde.
OMEZIT
POVOLIT

Workshopy pro dospělé

Kurz animovaného filmu pro dospělé

⁕i dospělí si rádi hrají ⁕kurzy pro dospělé ⁕tvorba animovaného filmu
Čas čtvrtek od 18:00 do 21:00, začínáme od 16. května 2024

kurz má 6 lekcí po dobu 6 týdnů

2× ročně (říjen až listopad / květen až červen)
Místo Univerzitní kino Scala
Počet 10 osob / dospělí, studenti (začátečníci i pokročilí)
Cena 2550 Kč / 2250 Kč pro studenty

Během kurzu animovaného filmu se účastníci seznámí se základními principy a různými technikami klasické ruční animace, jak z teoretického, tak praktického hlediska. Účastníci si během šesti 3hodinových lekcí vytvoří jeden nebo více krátkých animovaných klipů. Naučí se vyprávět příběh pomocí filmové řeči, vyzkouší si práci se střihovými programy a práci se zvukovou stopou. Výstupem je skupinový animovaný film.

Akreditovaný kurz animace pro učitele

⁕učit film ⁕kurzy pro učitele ⁕tvorba animovaného filmu
Čas 2 víkendy:
- sobota 13. 4. a neděle 14. 4. 2024 a sobota 4. 5. a neděle 5. 5. 2024
vždy od 9.00 do 17.00
Místo Univerzitní kino Scala
Cena 2900 Kč
Věk učitelé pro 2. stupeň, učitelé gymnázií, učitelé ZUŠ a SUŠ, vedoucí školních zájmových kroužků a klubů

Aeroškola a Studio Scala nabízí akreditovaný vzdělávací kurz pro učitele a edukátory zaměřený na animovanou tvorbu, který ukazuje animaci jako metodu propojující klasické výtvarné techniky s moderními technologiemi. Účastníci se během dvou navazujících víkendů naučí rozpoznávat jednotlivé animační techniky, seznámí se s vhodným a dostupným technickým vybavením, programy pro animaci a postprodukci, zároveň získají vhled do současných trendů v animaci formou kombinace přednášky, praktických cvičení a ukázek ověřených vzdělávacích postupů. Kurz povedou Martina Chaloupková, Theodora Pfeffermannová a František Topinka.

Akreditovaný kurz od MŠMT se zaměřuje především na klasickou ruční stop motion animaci a její propojení s digitálními nástroji. Klade si za cíl připravit především učitele výtvarné, ale i mediální, či filmové a audiovizuální výchovy na teoretickou a praktickou práci s animací ve výuce nebo při vedení zájmových činností souvisejících s audiovizí.
Animovaný film je skvělým prostředkem pro propojování výtvarné, filmové a mediální výchovy, spojuje moderní technologie a klasickou ruční výtvarnou tvorbu. Má u nás dlouholetou tradici.
Tento kurz nabízí účastníkům vhled do současných trendů ve výuce animace. Kombinuje přednášky, praktická cvičení a ukázky ověřených vzdělávacích programů. Ukazuje animaci také jako metodu propojení klasických výtvarných technik s moderními technologiemi.

Je možné si vybrat ze dvou variant kurzu:

1. Absolvovat oba víkendy tedy 13., 14. dubna a 4., 5. května
- V rámci prvního víkendu se seznámíme s celkovým procesem vzniku animovaného filmu, s různými technikami, technickým vybavení a možnosti, jak si zařídit animační studio. Tento víkend bude teoretičtější, ale bude možné si animaci vyzkoušet i prakticky.
- Druhý víkend je naopak více praktický, vytvoříme si krátké společné filmy, od příběhu, přes storyboard až po samotnou animaci, zvučení a střih filmu.
- Cena 2900 Kč

2. Absolvovat pouze víkend jeden, tedy víkend 13. a 14. dubna
- V rámci prvního víkendu se seznámíme s celkovým procesem vzniku animovaného filmu, s různými technikami, technickým vybavení a možnosti, jak si zařídit animační studio. Tento víkend bude teoretičtější, ale bude možné si animaci vyzkoušet i prakticky. (účastník tak přijde o možnost vytvoření si krátkého společného filmu)
- Cena 1500 Kč


Účastník se během kurzu naučí rozpoznávat jednotlivé animační techniky, seznámí se s vhodným technickým vybavením, programy pro animaci a postprodukci, zejména:
- Plošková a poloplošková animace
- Materiálová animace
- Objektová animace
- Loutková animace

Programy: - Stop Motion Studio, Dragonframe, DaVinci Resolve, CatCut

Účastníci zjistí, jakým způsobem se na výuku animace připravit a co všechno je k tomu potřeba za vybavení. Po absolvování kurzu budou schopni s žáky film připravit, natočit, sestříhat a ozvučit. Dokážou se orientovat v základních animačních principech, časování, dynamice pohybu. Budou schopni zařadit animaci do výuky. Veškerá probíraná témata budou po celou dobu zasazena do kontextu školy, práce s žáky a studenty tak, aby pedagog dokázal získané zkušenosti aplikovat ve své vlastní výuce.
Edukátoři kurzu čerpají z vlastní několikaleté zkušenosti pedagogické práce s animovaným filmem pro děti, žáky, studenty a dospělé v rámci školní i mimoškolní výuky.

Kontakt pro přihlášení: info@aeroskola.cz